ELEVATING SAFETY TO NEW HEIGHTS

ROPE ACCESS

Vi arbetar på hög höjd och svåråtkomliga platser, sk Rope Access(reparbete). Vi utför hantverkstjänster, montering, inspektioner, reparationer och underhåll mm. Rope Access är ofta ett bra alternativ när det gäller åtkomst. Det är miljövänligt och mer kostnadseffektivt alternativ till byggnadsställningar, skylift och kran. Etableringen är oftast snabb och påverkar omgivningen minimalt.

ELEVATING SAFETY TO NEW HEIGHTS

Repteknik AB grundades 2019. Vi har lång erfarenhet inom facility management, fönsterputsning och reparbete. Vi strävar ständigt efter att hitta effektivare, miljövänligare och kostnadseffektivare arbetssätt. Vi har också uppmärksammat att många byggnader och fastigheter har en krävande arkitektur och därför kräver smarta lösningar för att kunna underhålla och vårda dessa.

KUNDER