INSPEKTIONER

Användning av reparbete vid inspektioner är ett kostnadseffektivt sätt att få reda på hur fastigheter och byggnader mår. Vi utför visuella inspektioner där allting dokumenteras utförligt i form av foto och video där kund har möjlighet att gå igenom eventuella skador på byggnaden och tillsammans med oss komma fram till en bra reparationsplan.

Rope Access är även den mest överlägsna metoden för att kunna inspektera svårtillgängliga platser och dolda utrymme t ex schakt, tuber och skorstenar då det är både säkert och effektivt.

MONTAGE

Att använda sig av reparbete vid montering och demontering är ett kostnadseffektivt, miljövänligt och säkert alternativ. Vi kan utföra säkra lyft där inte kran kan komma till. Vi påverkar omgivningen minimalt och den dagliga verksamheten kan fortskrida som vanligt i de flesta fall.  All montering och demontering kan se olika ut, det kan handla om glasmontering där Rope Access är ett alternativ till traditionella metoder.

Ett annat väl använt område där vi anlitas är montage av belysning, skyltar och banderoller. Vi kommer åt när inget annat fungerar. Vi etablerar och av etablerar snabbt, inga tunga transporter av skylift och byggnadsställningar behövs.

UNDERHÅLL

Fastigheter och byggnader är i behov av ett bra underhåll för bevaras på lång sikt och minimera antalet reparationer. Vi utför underhåll på hög höjd och svåråtkomliga platser på ett kostnadseffektivt sätt där traditionella metoder så som skylift, kran och byggnadsställningar inte kommer åt. Rope Access är ett bra sätt att underhålla fastigheter och byggnader på, vi påverkar den ordinarie verksamheten minimalt.

Vi kan etablera oss snabbt och lägger ett stort fokus på miljövänliga metoder som Ultrarent vatten, vi vill eliminera alla slags kemikalier med denna metoden. Vi har långvarig erfarenhet av fönsterputsning i rep och rengör alla typer fönster på snabbt effektivt sätt.

PRODUKTER

Vi ger en fullständig trygghetslösning där vi konsulterar, projekterar, installerar, utbildar och tillhandahåller utrustning och utför kontinuerliga besiktningar av utrusningen. Vi är samarbetspartner med SKYLOTEC GmbH dvs installatör och återförsäljare av deras innovativa produkter Skyrail och Skyline. Dessa system gör det möjligt att kunna utföra reparbete och att arbeta säkert på tak.

Skyrail fungerar samtidigt som en fästpunkt för ordinarie fallskydd. Vi samarbetar med arkitekter i ett tidigt stadie i projekteringen där vi ser över Rope Access lösningar för att kunna underhålla fastigheter och byggnader miljövänligt och effektivt långsiktigt. Vi kan i många fall eliminera alla traditionella metoder så som skylift och byggnadsställningar och på så sätt påverkas den dagliga verksamheten minimalt.